skip to Main Content

SOCIAL : ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.อนีส พัฒนปรีชาวงศ์
หนึ่งในคณะกรรมการชารีอะห์ไวท์แชนแนล
และเป็นวิทยากรประจำสถานี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นอีหม่ามประจำมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส คนใหม่
.
ทั้งนี้นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะ ปธ.กอจ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อิหม่ามประจำมัสยิดจ.นราธิวาส ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามที่มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสเสนอชื่อและแบบบันทึกคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้พิจารณา
.

#ขุนคมคำ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนีส พัฒนปรีชาวงศ์ เป็นอิหม่ามมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ