skip to Main Content

SOCIAL : ขอแสดงความยินดี หมอหมาด เป็นนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ
.
27 กันยายน 64 แสดงความยินดี
นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
.
ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
ต่อจาก นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ
อดีตนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
.
“สำหรับที่มาของสมาคม เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีงานหลัก คือ จิตอาสาเติมเต็มงานของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้เต็มเติมในส่วนของวิชาการ เนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะทัศนคติต่อทางการแพทย์ เช่นการรักษาด้วยวัคซีนหรือการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่”นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ กล่าว
.
ทั้งนี้ สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จดทะเบียนเมื่อ 20 มกราคม 2547
สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คนที่ 39 นายเสนอ จันทรา (1 ต.ค.46 – 30 ก.ย.47)
.
#ขุนคมคำ

ขอแสดงความยินดี หมอหมาด เป็นนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ