ขอให้ทุกๆท่านเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ได้ฮัจญฺที่มับรูร – White Channel

White Channel

ขอให้ทุกๆท่านเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ได้ฮัจญฺที่มับรูร

HAJJ 1444 : “ขอให้ทุกๆท่านเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ได้ฮัจญฺที่มับรูร”
.
22 มิถุนายน เวลา 15.00 น. ภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญฺปี ฮ.ศ.1444 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ของกลุ่มอัตตาอิบูนฮัจญฺและอุมเราะฮฺ โดยในปีนี้ทางกลุ่มฯเดินทางไปทั้งสิ้น 57 คน นำโดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม อ.ไฟซอล พุ่มดอกไม้ บอร์ดชารีอะฮฺไวท์แชนแนล และคุณมุฮัมหมัดอาลี(ดิศร์) ตอเล็บ มีกำหนดเดินทางในช่วงค่ำของวันนี้
.

ฮัจญ #ฮัจญฺ1444 #อุมเราะฮ #อุมเราะฮฺปลายปี

ฮัจญฺมับรูร

อัตตาอิบูน

WhiteChannel

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ