ขายบ้านได้4ล้านบาทยังไม่มีบ้านอยู่สามีไม่มีรายได้เอาเงินไปซื้อบ้นก่อนหรือจ่ายซะกาตก่อนดี

Loading