skip to Main Content

#ข่าวปลอม มหาดไทยรับนโยบายจุฬาราชมนตรี ส่งเอกสารบังคับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศไทย

กรณีประชาชนแชร์ข่าวจากในโลกออนไลน์ เนื้อหาระบุว่า
#สงสารมหาดไทย!!คนวิจารณ์อ่วม!!
ยิ่งเขานินทาทั้งเมือง!!ว่าโดนมุสลิมยึด?
ก็ยิ่งตอกย้ำให้คนเห็น?ว่าเป็นจริง??
การแก้ปัญหาโควิด!!ควรคิดนโยบายเอง!!
#ไม่ควรรับแนวคิดของมุสลิม!!น่าอาย?.

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจริง
ในความเป็นจริงคือ”เป็นการประกาศของกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด”
เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชน และผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในหนังสือขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งนายอำเภอประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ให้ประชาชนทั่วไป และผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทรายโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
2. สำหรับจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดขอให้ประสานการปฏิบัติตามแนวทางในแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี.

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.egov.go.th หรือโทร. 02 6126000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
#ขุนคมคำ

ข่าวปลอม มหาดไทยรับนโยบายจุฬาราชมนตรี ส่งเอกสารบังคับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศไทย

Back To Top
×Close search
Search