skip to Main Content

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอเรียกร้องที่ได้จากการรับฟังข้อเสนอจากผู้เห็นต่าง เสนอต่อ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีวานนี้ โดยมีเนื้อหาข้อเรียกร้องทั้งหมด 4 ด้าน คือ

1.ขอรัฐบาลไฟเขียว “วันศุกร์” เป็นวันหยุดราชการให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน 

2.แนะทำป้ายหมู่บ้านและส่วนราชการ

3 ภาษา คือ ไทย มลายู และภาษาอังกฤษ 

3.ขอให้เพิ่มภาษามลายูเป็นภาษาราชการ และ

4.เสนอตั้ง “คณะกรรมการร่วม” รองรับพื้นที่พิเศษ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ร.บ.การปกครองรูปแบบพิเศษ

ข้อเสนอจากผู้เห็นต่าง เสนอต่อ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ