White Channel

คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน 3 จว.ชายแดนใต้ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ในโครงการ “สายธารสานใจสู่ผู้ยากไร้” ครั้งที่ 3

SOUTH : คณะกรรมการกลางอิสลามฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน 3 จว.ชายแดนใต้ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ในโครงการ “สายธารสานใจสู่ผู้ยากไร้” ครั้งที่ 3
.
9 มีนาคม 2566 นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะได้ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “สายธารสานใจสู่ผู้ยากไร้” ครั้งที่ 3 ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์ความไม่สงบ และเป็นการเยียวยาหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำโครงการนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ที่ผ่านมาได้สร้างบ้านเเละช่วยเหลือการประกอบอาชีพไปแล้วกว่า 20 ราย
.
สำหรับโครงการ 3 ในปีนี้ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สำรวจและสรุปว่า จะมีการสร้างและต่อเติมบ้านให้ชาวบ้าน 15 หลัง โดยการช่วยเหลือเหล่านี้ ดำเนินการโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
.
นอกจากการสร้างบ้าน ทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยังได้จัดงบในการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ยากไร้อีกกว่า 10 ราย รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ศอบต.และฝ่ายปกครองได้ให้การสนับสนุนและประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ต่อไป
.
เนชั่น
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ