คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ฝรั่งเศสละเมิดสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะในโรงเรียน – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

WORLD : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ฝรั่งเศสละเมิดสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะในโรงเรียน และยืนยันว่าขั้นตอนนี้ ละเมิดกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
.
การตัดสินใจของคณะกรรมการนี้ เกิดขึ้นจากการร้องเรียนในปี 2559 โดยพลเมืองฝรั่งเศสที่เกิดในปี 2520 (ทนายความขอไม่ให้เปิดเผยชื่อของเธอ)
.
ผู้หญิงคนนี้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ใหญ่ในปี 2553 และผ่านการสัมภาษณ์และการสอบเข้า
.
แต่ครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยม Langevin Wallon High School ในเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปารีสปฏิเสธที่จะให้เธอเข้ามา เนื่องจากมีการห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
.
คณะกรรมการสหประชาชาติกล่าวว่า “การป้องกันไม่ให้เธอเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพขณะที่เธอสวมผ้าคลุมหน้า ถือเป็นการจำกัดเสรีภาพทางศาสนาของเธอ
.
นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ฝรั่งเศสมีงานต้องทำในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องความเคารพต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิม” เซแว็ง กีส ทนายความของเธอกล่าวกับเอเอฟพี
.
ที่มา TRTArabic
.
#ขุนคมคำ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ฝรั่งเศสละเมิดสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยป้องกันไม่ให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะในโรงเรียน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ