คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี 2566 – White Channel

White Channel

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี 2566

SOCIAL : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี 2566
.
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียได้เชิญสำนักงานกิจการฮัจย์ไทย (คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง) ประชุมเตรียมการฮัจย์ ประจำปี 2566 (ฮ.ศ. 1444) ผ่านระบบช่องทางไกล โดยฝ่ายไทย มีนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ,นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม ,นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี , นายประสาร บุญส่ง ผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ,นายหาลิม แวนะไล ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
.

 1. เบื้องต้นทางกระทรวงฮัจย์ฯ แจ้งว่า ในปีนี้จะจัดสรรโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ตามจำนวนที่เคยได้รับจัดสรร จำนวน 13,000 คน (แต่ยังไม่เป็นทางการ) ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจึงได้แจ้งกระทรวงฮัจย์ ฯ ว่า ยอดผู้ลงทะเบียนและชำระเงินพร้อมเดินทางในปีนี้มีมากกว่า 10,428 คนแล้ว ฉะนั้น ขอให้ประเทศไทยได้รับโควตาผู้แสวงบุญเต็มจำนวนโควต้าจัดสรร ทั้งนี้ กระทรวงฮัจย์ฯ จะประกาศโควต้า ที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566
  .
 2. กรมการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย อนุญาตให้ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยรูปแบบพาณิชย์ และเช่าเหมาลำ แต่ยังคงต้องจัดสรร 50% ของแต่สายการบินแห่งชาติทั้งสองประเทศ (ไทยและซาอุดีอาระเบีย) ตามระเบียบการขนส่งผู้แสวงบุญต่างชาติ ทั้งนี้ การขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงทวิภาคีระหว่างไทย-ซาอุดีและสายการบิน
  .
 3. คาดว่าจะอนุญาตให้ผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยจะทำการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
  .
 4. อุโมงค์ทางเข้า-ออกมัสยิดฮารอมเมืองมักกะห์ไปยังเขตยัรวาล จะทำการเปิดใช้ให้บริการในช่วงต้นเดือนซุลฮิจยะห์ ฮ.ศ. 1444
  ทั้งนี้ สำนักงานกิจการฮัจย์ได้นำเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ในปีที่ผ่านมา และเสนอทางออกและปรับปรุงในปีหน้า ฮ.ศ. 1444 ดังนี้
  .
 5. ขอให้ติดตั้งราวจับในทุกห้องน้ำในทุ่งมีนา
 6. ขอให้จัดสรรพื้นที่เต้นท์ที่พักในทุ่งมีนาเป็นบริเวณแนวราบ ไม่เป็นเนินสูง
 7. ขอให้เพิ่มจำนวนห้องน้ำในทุ่งมีนา ห้องน้ำสองชั้น หรือห้องน้ำเคลื่อนที่ชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในการใช้บริการ
 8. ขอให้บริการอาหารสำเร็จรูปเฉพาะมื้อกลางวันและค่ำในวันอารอฟะห์ ส่วนวันอื่น ๆ ในช่วงประกอบพิธีฮัจย์ ขอให้จัดบริการอาหารปรุงสุกใหม่
 9. ขอให้จัดครัวให้บริการอาหารประจำทุกมักตับ (หน่วยบริการภาคสนาม) เพื่อความรวดเร็วในการแจกจ่ายอาหารและไม่เกิดความล่าช้า
  .
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ