White Channel

คณะกรรมการอิสลาม-คริสต์ ร้องให้อิสราเอลรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรม

เกิดอะไรในโลก : คณะกรรมการอิสลาม-คริสต์ ร้องให้อิสราเอลรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรม

คณะกรรมการอิสลาม-คริสเตียน ที่สนับสนุนนครเยรูซาเล็มและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่ลงนามระหว่างประเทศในอนุสัญญาเจนีวาครั้งที่ 4ปี 1949 และอนุสัญญากรุงเฮกปี 1954 รับผิดชอบภาระผูกพันตามสัญญา ในการให้ทางการอิสราเอลรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมต่อ อัล-อักซอ, รวมถึงมัสยิด และศาสนสถานของทั้งอิสลามและคริสต์

คณะกรรมการกล่าวในแถลงการณ์ ระบุว่าการที่อิสราเอลยังคงรุกรานชาวปาเลสไตน์ และการฝ่าฝืนมติระหว่างประเทศนั้น เป็นอาชญากรรมสงครามตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

คณะกรรมการย้ำว่า การที่อิสราเอลห้ามพลเมืองปาเลสไตน์จากการละหมาดในมัสยิดอัล-อักซอ เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมนุษยธรรมอย่างชัดแจ้ง

อีกทั้งการที่ประชาคมระหว่างประเทศ เพิกเฉยต่อการก่ออาชญากรรมของอิสราเอล ทำให้ผู้ยึดครองสามารถหลบหนีการลงโทษ และก่ออาชญากรรมดังกล่าวต่อไปได้

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ