White Channel

คณะครู-อาจารย์ ร.ร.พัฒนาวิทยา ยะลาเยี่ยมเยียนสถานีไวท์ฯ

SOCIAL : คณะครู-อาจารย์ ร.ร.พัฒนาวิทยา ยะลาเยี่ยมเยียนสถานีไวท์ฯ
.
11 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. คณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา จำนวน 35 ท่าน เดินทางเยี่ยมเยียนสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล โดยมีนายฮูเซ็น โมมินทร์ ผ.อ.สถานีฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
.
การเยี่ยมเยียนไวท์แชนแนลในครั้งนี้ของคณะฯเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ไว้วางใจไวท์แชนแนลในการศึกษาดูการทำงานในรูปแบบของสถานีโทรทัศน์ที่ประกอบด้วยหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายออกอากาศ ฝ่ายผลิต ฝ่ายข่าว เป็นต้น
.
นายฮูเซ็น โมมินทร์ กล่าวว่า ไวท์ฯผลิตสื่อได้หลากหลาย นักเรียนอาจจะมีสื่อมากมายในมือ แต่สื่อที่ดีที่สุดคือครูบาอาจารย์ เพราะคือคนที่ใกล้ชิดและช่วยนักเรียนได้ดีที่สุด เราทำได้เต็มที่คือผลิตสื่อ แต่การช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีต้องอาศัยอาจารย์และครูทุกคน Whitechannel คือช่องทางไม่ใช่แค่ช่องทีวี เราจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อเผยแพร่สื่อให้หลากหลายที่สุด
.
อ.มาหะมะซอรี แวมูนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวว่า ทางโรงเรียนเคยพาทีมสภานักเรียนมาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง ทางผู้อำนวยการเห็นว่ามีประโยชน์และอยากให้บรรดาคณาจารย์มาเยี่ยมด้วยจึงได้เกิดการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ และขอชื่นชมการทำงานของไวท์ฯเป็นอย่างมาก
.
โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ตั้งอยู่เลขที่3 ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ชั้น ม.1-6

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ