skip to Main Content
SOCIAL : คณะทำงานเพื่อสตรี จี้ดันแก้ปัญหาความรุนแรงในสตรีเข้าครม. ด้าน ‘จุรินทร์’ ยันเร่งผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ
.
คณะทำงานเพื่อสตรี ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายแม่หญิงอีสาน เครือข่ายแม่หญิงล้านนา เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เครือข่ายแม่หญิงภาคใต้ และเครื่อข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และพัฒนาสตรีแห่งชาติ (กยส.)
.
โดย นางธนวดี ท่าจีน ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ กล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันยุติความรุนแรงของผู้หญิง พวกเราจึงได้รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยอยากให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีให้มีความรวดเร็ว เข้มข้น ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงอยากให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเครือข่ายค้ามนุษย์ ตัวเลขแต่ละปีมีผู้หญิงบาดเจ็บและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2-3 หมื่นราย อย่างไรก็ตาม เราจะแนบข้อเรียกร้องประมาณ 10 กว่าข้อเพื่อให้นายจุรินทร์ ในฐานะรองนายกฯ และประธานกยส. ผลักดันเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบูรณาการและเกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
.
ด้านนายจุรินทร์ กล่าวว่า ในฐานะประธานกยส. ตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการขจัดความรุนแรงของเด็กและสตรี ซึ่งเราร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอ็นจีโอต่างๆ แก้ไขปัญหากันมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ที่น่าเป็นห่วงคือตัวเลขการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไม่ได้ลดลง และมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียง 10% ของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคลี่คลายปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการทำต้นเรื่องเพื่อเสนอเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านขบวนการจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว ตนยืนยันว่าจากนี้จะเสนอเรื่องเข้าสู่ ครม. โดยเร็ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ โดยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและทุกเรื่อง
.
มติชน

คณะทำงานเพื่อสตรี จี้ดันแก้ปัญหาความรุนแรงในสตรีเข้าครม. ด้าน ‘จุรินทร์’ ยันเร่งผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ