คณะรัฐมนตรีจอร์แดน ระงับการจัดหาแรงงานที่ไม่ใช่ชาวจอร์แดน

เกิดอะไรในโลก : คณะรัฐมนตรีจอร์แดน ระงับการจัดหาแรงงานที่ไม่ใช่ชาวจอร์แดน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของจอร์แดน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี บะชัร คอซาวานิห์ เป็นประธานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติมาตรการอำนวยความสะดวก ในการโอนย้ายแรงงานที่ไม่ใช่ชาวจอร์แดน เข้าสู่ภาคส่วนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมตลาดแรงงานของประเทศ และลดจำนวนแรงงานผิดกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเส้นตายไว้ที่ 3เดือน ในการดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายใต้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ การจัดหาแรงงานหรือการจ้างงานชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจอร์แดนจะถูกระงับ ยกเว้นแรงงานในภาคครัวเรือน, ผู้ที่มีทักษะเฉพาะทาง และผู้ที่ทำงานในภาคส่วนเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า กระทรวงแรงงานจะเผยแพร่รายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  และแจ้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการไปยังผู้อำนวยการทั่วประเทศจอร์แดน

Arabnews

จำนวนการดู 24 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง