skip to Main Content

‎WORLD : คณะรัฐมนตรี อัฟกานิสถาน มีมติให้ทหารในกองทัพทั้งหมด เรียนหลักสูตรเร่งรัด สำหรับการท่องจำกุรอานพร้อมความหมาย โดยจะมีนักวิชาการศาสนาที่เก่งที่สุดคอยสอน
ทั้งนี้ เพื่อให้ทหารได้มีความรู้ทั้งสายศาสนาและสายสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ในคัมภีร์กุรอานและซุนนะห์ท่านนบี ซ.ล.
.
9 มีนาคม 65
.
Alemara_ar
.
#ขุนคมคำ

คณะรัฐมนตรี อัฟกานิสถาน มีมติให้ทหารในกองทัพทั้งหมด เรียนหลักสูตรเร่งรัด สำหรับการท่องจำกุรอาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ