คดีที่เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีมากที่สุด คือ ยาเสพติด และอยู่ในเรือนจำมากที่สุด ก็คือ ยาเสพติด วันนี้กังวลหนักขึ้น เพราะกัญชาเสรี – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

SOCIAL : “คดีที่เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีมากที่สุด คือ ยาเสพติด และอยู่ในเรือนจำมากที่สุด ก็คือ ยาเสพติด วันนี้กังวลหนักขึ้น เพราะกัญชาเสรี” ดร.สุวิทย์ สะลามเต๊ะ (ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) กล่าวในงานเสวนาวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
.
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคาร 5
(สันทนาการ) การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ชมรมมุสลิมการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม เปิดเสรีกัญชา และ LGBT กับมิติใหม่ทางสังคม โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมเสวนาเช่น
– อาจารย์อาลี เสือสมิง (ประธานอนุกรรมการฝ่ายนิติศาสตร์อิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี)
– รศ.ดร.กรรณสิทธิ์ สะและน้อย (ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอ่างทอง)
– นายศุภวัฒน์ เข็มวิจิตร (ปลัดอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)
– อาจารย์สิทธิชัย (ฮากีม) บินรามัน (อาจารย์ประจำโรงเรียนท่าอิฐศึกษา)
และ ดร.สุวิทย์ สลามเต๊ะ (ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ผู้ดำเนินรายการ
.
ขอบคุณ Ameer Channel
.
#ขุนคมคำ

คดีที่เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีมากที่สุด คือ ยาเสพติด และอยู่ในเรือนจำมากที่สุด ก็คือ ยาเสพติด วันนี้กังวลหนักขึ้น เพราะกัญชาเสรี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ