คนที่อยู่ในเรือนจำต้องตวงข้าวสารหรือให้หรือไม่แล้วตวงอย่างไรเพราะไม่สามารถถือศีลอดได้

Loading