skip to Main Content

UPDATE : คมนาคมซาอุฯลงนามบันทึกความเข้าใจ ยกระดับบริการขนส่งในเยเมน

กระทรวงคมนาคมและโครงการพัฒนา ของทางการซาอุดีอาระเบียเพื่อการฟื้นฟูสำหรับเยเมน (SDRPY) ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาดินแดน ภาคการขนส่งทางทะเลทางอากาศ ในสาธารณรัฐเยเมนและปรับปรุงถนนในเมืองเยเมน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนา และสนับสนุนบริการพลเมืองภาคส่วนที่สำคัญ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวลงนามโดย ซอและห์ บิน นาซิร  อัล – ญาซิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซาอุดีอาระเบีย และ มูฮัมหมัด บิน ซะอีด อัลญุเบร เอกอัครราชทูตของราชอาณาจักรประจำเยเมน

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ SDRPY ในการพัฒนาและสนับสนุนบริการของพลเมืองและภาคส่วนที่สำคัญในเยเมน

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมซาอุฯกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความสมดุล ทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของพลเมืองเยเมน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขาหวังว่าข้อตกลงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยเชื่อมต่อเขตปกครองในประเทศและเมืองต่างๆ พัฒนาภาคการขนส่ง

ด้านเอกอัครราชทูตกล่าวว่าบันทึกความร่วมมือจะช่วยยกระดับการบริการขนส่งในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคส่วนที่สำคัญอื่น ๆ เนื่องจากภาคการขนส่งเชื่อมต่อเมืองและเขตปกครอง และเชื่อมโยงประเทศกับภูมิภาคและโลก

เขายินดีกับความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จ กับกระทรวงคมนาคมซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของผู้นำที่ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลเยเมนในการพัฒนา และการสร้างภาคส่วนที่สำคัญขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มาจากความพยายามของทางการซาอุดีอาระเบีย ในการพัฒนาและสร้างเยเมน นอกจากนี้ยังจะช่วยพัฒนาทักษะ ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแ ละคำแนะนำในด้านการบำรุงรักษาถนน

คมนาคมซาอุฯลงนามบันทึกความเข้าใจ ยกระดับบริการขนส่งในเยเมน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ