White Channel

ครม.ซาอุฯ ยกย่องความมั่นคงของราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันก่อตั้ง

ครม.ซาอุฯ ยกย่องความมั่นคงของราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันก่อตั้ง

เกิดอะไรในโลก : ครม.ซาอุฯ ยกย่องความมั่นคงของราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันก่อตั้ง

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่กรุงริยาด คณะรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบีย ถึงความภาคภูมิใจใน รากฐานที่มั่นคงของราชอาณาจักร และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพลเมืองกับผู้นำประเทศ

ในการประชุมประจำสัปดาห์ ซึ่งมีกษัตริย์ซัลมานเป็นประธาน สภารัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียได้แสดงความภาคภูมิใจในรากฐาน ที่ฝังลึกและมั่นคงของประเทศที่มีความเจริญนี้, การบรรลุเป้าหมายความยุติธรรม, ความสามัคคีของพลเมือง และความแน่วแน่ในการเผชิญกับความท้าทาย

ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียกำหนดให้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบวันสถาปนารัฐซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีอายุย้อนไปถึง 3 ศตวรรษที่ผ่านมา

Arabnews

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ