skip to Main Content

UPDATE : ครม.อิสราเอลเห็นชอบ ให้ชาวยิวเอธิโอเบียเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

คณะรัฐมนตรีอิสราเอลผ่านความเห็นชอบ ให้ผู้อพยพซึ่งเป็นชาวยิวเอธิโอเปีย 2,000 คน เดินทางเข้าประเทศได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ฟาลัช มูรา (Falash Mura) ประมาณ 8,000 คน ที่รอการเดินทางมาอิสราเอลเป็นเวลาหลายปี และยังเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับสิทธิในการตั้งถิ่นฐานในอิสราเอล

ช่วงทศวรรษ 1980 มีปฏิบัติการลับเพื่อนำชาวยิวชุมชนเบต้า อิสราเอล (Beta Israel) ในเอธิโอเปียมาตั้งถิ่นฐานในอิสราเอล แต่กลุ่มฟาลัส มูราจะได้รับอนุญาตให้อพยพเป็นรายกรณีไป ทำให้มีสมาชิกกลุ่มจำนวนหลายพันคน ตกค้างอยู่ในค่ายผู้อพยพที่เอธิโอเปีย เพราะสาเหตุสำคัญคือ สมาชิกในชุมชนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ โดยมิชชันนารีชาวยุโรปในช่วงปลายปี 1800

หลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติตามหลักศาสนายูดายห์ หรือศาสนายิว ทำให้กระทรวงกิจการภายในของอิสราเอล ไม่ยอมรับว่าเป็นชาวยิวโดยสมบูรณ์ ขณะที่ชาวยิวเอธิโอเปียในอิสราเอลจำนวนมาก ก็มีความเห็นว่าพวกเขาเป็นชาวเอธิโอเปียที่ไม่ใช่ยิว

อย่างไรก็ตามการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวเอธิโอเปียในอิสราเอลไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีอัตราการว่างงาน และความยากจนในระดับสูง ทั้งถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีผิวสี ต่างจากชาวอิสราเอลโดยทั่วไป

ครม.อิสราเอลเห็นชอบ ให้ชาวยิวเอธิโอเบียเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

Back To Top
×Close search
Search