ครั้งนึงท่านนีเคยนำละหมาดตารอเวี๊ยะห์ที่มัสยิดครั้งนั้นท่านนบีละหมาดกี่ครั้ง

จำนวนการดู 62 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง