skip to Main Content

WORLD : ครั้งแรกในยะไข่ จัดงานวันอีด แบบสาธารณะเชิญทุกชาติพันธุ์-ศาสนา
.
เมื่อ 11 กรกฎาคม 65 ที่ร้านอาหาร SS เมืองซิตเหว่ รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา ภาคประชาชน องค์กรชาติพันธุ์ องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัย สมาชิกชนเผ่ายะไข่ และ เอ็นจีโอ ประสบความสำเร็จในการจัดงานวันอีด อีดิลอัฎฮา1433 ของชาวมุสลิม(โรฮิงญา) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่จัดแบบสาธารณะ เชิญทุกศาสนา ชาติพันธุ์ เข้าร่วมในเมืองซิตเหว่
.
โก ลวิ้น มิ้น รองประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยซิตเหว่(ภาคคอมพิวเตอร์) กล่าวว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการจัดงานเทศกาลของชาวมุสลิมอย่างเปิดเผย และหวังว่าจะสามารถขยายไปยังส่วนอื่นๆของรัฐยะไข่ได้ในอนาคต เราอยากเห็นการก้าวข้ามความขัดแยงไปสู่การยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนา
.
ซอ มิน ตุน นศ.มหาวิทยาลัยซิตเหว่ กล่าวว่า งานนี้ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างชุมชนในรัฐยะไข่
.
สำหรับการจัดเลี้ยงวันอีดผู้เข้าร่วมงานยังได้รับประทานอาหารดั่งเดิมของชาวมมุสลิม(โรฮิงญา)อีกด้วย
.
ที่มา : มองด่อเดลินิวส์
.
#ขุนคมคำ

ครั้งแรกในยะไข่ จัดงานวันอีด แบบสาธารณะเชิญทุกชาติพันธุ์-ศาสนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ