skip to Main Content

SOCIAL : ครูคือผู้ให้ #บุคคลมุสลิมในเชียงใหม่
.
ครูซอและห์ นามจริงคือ วินัย แสวงศิริผล ย้อนอดีต ไปเมือ สามสี่สิบปีที่แล้ว ครูเดินทางมาจาก กทม.เพื่อมาเป็นครู ที่ โรงเรียนจิตต์ภักดี สอนจนลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง ทั้งเยาวชน คนหนุ่มสาว คนแก่คนเฒ่า ผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นบุคคลเป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
.
ในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ คอเต็บและอิหม่ามมัสยิดอัลยาเมี๊ยะ ช้างคลาน และอีกหลาย ๆ ตำแหน่ง
.
ปัจจุบัน ท่านเป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนสอนศาสนามัสยิดบ้านฮ่อ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่
.
ทุกปี ในวันที่สามของวันอีดในเชียงใหม่ จะมีพี่น้อง มุสลิมจากทั่วเมืองล้านนา และพี่น้องต่างศาสนิก มาเยี่ยมเยือนท่านถึงบ้าน นับเป็นจำนวน พัน ๆ คน เพื่อมาเยี่ยมเยือน และร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งเมนูทุกปี คือ ข้าวมะเขือเปรียว สูตรที่นำติดตัวมาจาก บ้านเป็นสูตรของบรรพบุรุษซึ่งงานนี้ ท่านครุเป็นคนลงมือปรุงเอง ปรุงด้วยหัวใจ ใส่ความรัก ความปราถนาดี และห่วงใยพี่น้องในการดำเนินชีวิตตามครรลองของศาสนา
.
ถือได้ว่า อ.ซอและห์ (วินัย) แสวงศิริผล คือบุคคลท่านหนึ่งที่มีคุณูประการ แก่สังคมมุสลิมเชียงใหม่มากมาย จึงเป็นที่รัก เคารพนับถือแก่ลูกศิษย์ลูกหาและบุคคลทั่วไป ขออัลลอฮฺทรงเมตตาครู ให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ตราบนานเท่านาน จะได้กินข้าวมะเขือเปรียวทุกปี อินชาอัลลอฮฺ
.
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

ครูคือผู้ให้ #บุคคลมุสลิมในเชียงใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ