White Channel

ครูและนักเรียน รร.ฝรั่งเศส หยุดงานประท้วงรัฐบาลสั่งห้ามสวมชุดอาบายะห์ในโรงเรียน เพื่อแสดงความสามัคคีกับนักเรียนมุสลิม

WORLD : ครูและนักเรียน รร.ฝรั่งเศส หยุดงานประท้วงรัฐบาลสั่งห้ามสวมชุดอาบายะห์ในโรงเรียน เพื่อแสดงความสามัคคีกับนักเรียนมุสลิม
.
ครูและนักเรียนของโรงเรียนมัธยมในฝรั่งเศสนัดหยุดงานเพื่อประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลในการสั่งห้ามชุดอาบายะห์และกามิส ซึ่งเป็นเสื้อผ้ายาวและหลวมที่สวมใส่โดยผู้หญิงและผู้ชายมุสลิมบางส่วน ในโรงเรียนของรัฐ
.
ครูโรงเรียนมัธยมมอริส อูทริลโล ประกาศผ่านลำโพงโรงเรียน : ระบุว่า
.
“นักเรียนของเราเผชิญกับความรุนแรงทุกวัน แต่รัฐบาลตัดสินใจที่จะสร้างเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปี 2004 ที่มุ่งเป้าหมายไปที่มุสลิม อาบายะห์”
.
การมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเหล่านี้มีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับนักเรียนแย่ลงเท่านั้น มันจะทำลายความมั่นใจที่จำเป็นระหว่างนักเรียนและครอบครัว และทำให้เราปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะได้ยากขึ้น
.
นักเรียนจะต้องได้รับการต้อนรับที่โรงเรียนมัธยมมอริส อูทริลโล และเราไม่จำเป็นต้องไปเข้มงวดกับเสื้อผ้า เราปฏิเสธที่จะตีตรานักเรียนที่สวมชุดอาบายะห์
.
สัญลักษณ์ทางศาสนาในโรงเรียนของรัฐถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยกฎหมายได้ขจัดอิทธิพลของคาทอลิกแบบดั้งเดิมออกจากการศึกษาสาธารณะ โรงเรียนรัฐบาลในฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้สวมไม้กางเขนขนาดใหญ่
.
นอกจากนี้ ทางการฝรั่งเศสยังห้ามนักเรียนสวมกิปปาของชาวยิวด้วย และในปี 2547 ฝรั่งเศสก็สั่งห้ามผ้าคลุมศีรษะของชาวมุสลิมในโรงเรียนต่อมาในปี 2553 ฝรั่งเศสก็ผ่านกฎหมาย การห้ามสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ สร้างความไม่พอใจแก่ผู้คนจำนวนมากในชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็งกว่า 5 ล้านคน
.
8 ก.ย. 66
Aljazeera

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ