skip to Main Content


SOUTH : ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน 12-18 ปี
.
21ก.ย.64 นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมครูโรงเรียนเทศบาล 4 เข้าร่วมประชุมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน 12-18 ปี ผ่านเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมออนไลน์ร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ
.
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดหาวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา จำนวน 30 ล้านโดส โดยจะนำเข้ามาในประเทศช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ เมื่อผ่านขั้นตอนการทดสอบคุณภาพแล้ว จะเร่งฉีดให้นักเรียนช่วงต้นเดือนตุลาคมตามความสมัครใจ และความยินยอมจากผู้ปกครอง สำหรับการฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน มีแผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนตุลาคมเช่นกัน ซึ่งวัคซีนที่จัดหามาฉีดให้นักเรียน เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างแน่นอน
.
นายบาฮารี มะดาอู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) กล่าวว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารตามบ้านนักเรียน ในการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครอง ในการอนุญาตยินยอมให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในต้นเดือนตุลาคมนี้ และฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
.
สวท.เบตงnews
.
#ขุนคมคำ

ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน 12-18 ปี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ