skip to Main Content

WORLD : ครูใหญ่ขู่แจ้งความ เมื่อนร.มุสลิมสวมฮิญาบมาส่งงานและร่วมสอบปลายภาค “เธอมีเวลา 5 นาทีที่จะไปก่อนฉันจะแจ้งความ”
.
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 65 ครูใหญ่ Rudra Gowda ของวิทยาลัย UDUPI รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย ปฏิเสธที่จะให้นักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบเข้าร่วมสอบปลายภาคเรียน และพูดขู่ว่า “พวกเธอมีเวลา 5 นาทีที่จะออกไป ถ้าไม่ไป ฉันจะแจ้งความกับตำรวจ”
.
อัลมาส นักเรียนคนหนึ่ง กล่าวว่า เราทำการบ้านเสร็จ ไปโรงเรียนจะส่งงานให้ครู และขอเข้าร่วมสอบ แต่ครูใหญ่กลับขู่พวกเราว่าจะแจ้งความกับตำรวจ เพราะเราใส่ฮิญาบ
.
ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในประเด็นฮิญาบเมื่อต้นเดือนมกราคม 65 ศาลสูงของรัฐกรณาฏกะ ได้มีคำสั่งชั่วคราว ว่า ก่อนการตัดสินชี้ เรื่องใส่ฮิญาบในโรงเรียน จะเสร็จสิ้น จะไม่อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบ หรือ นักเรียนศาสนาอื่น แต่งกายที่มีอัตลักษณ์ทางศาสนาใดๆ เข้าไปเรียนหนังสือในโรงเรียน
.
ความไม่ชัดเจนดังกล่าว ทำให้นักเรียนมุสลิม ไม่สามารถใส่ฮิญาบไปโรงเรียนได้ และ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบอีกด้วย ซึ่งเกิดขึ้นในหลายโรงเรียนและวิทยาลัย ของรัฐกรณาฏกะ
.
ที่มา : สำนักข่าว prasthutha
.
#ขุนคมคำ

ครูใหญ่ขู่แจ้งความ เมื่อนร.มุสลิมสวมฮิญาบมาส่งงานและร่วมสอบปลายภาค “เธอมีเวลา 5 นาทีที่จะไปก่อนฉันจะแจ้งความ”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ