ความคืบหน้าภารกิจช่วยภัยหนาวซีเรีย เชคริฎอ ปธ.มมส.เดินทางถึงตุรกีแล้วเตรียมประชุมการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ

WORLD : ความคืบหน้าภารกิจช่วยภัยหนาวซีเรีย เชคริฎอ ปธ.มมส.เดินทางถึงตุรกีแล้วเตรียมประชุมการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ
.
12 ธันวาคม 2565 เชคริฎอ อะหมัดสมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เดินทางถึงประเทศตุรกีแล้ว โดยแจ้งความคืบหน้าภารกิจ(12 ธันวาคม) มีกำหนดการดังนี้
.
1.ประชุมเรื่องมาตรการบันทึกภาพและหลักฐานการส่งมอบความช่วยเหลือ
2.ประชุมแผนการแจกจ่ายความช่วยเหลือ
3.ประชุมเพื่อตรวจสอบหลักฐานการซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จะใช้ส่งมอบ
4.พบปะทีมงานองค์กรประสานงานภารกิจช่วยภัยหนาวซีเรีย
.
โดยสรุปยอดโครงการช่วยเหลือภัยหนาวซีเรีย ปี 2565 อยู่ที่ 1,700,000 บาท
.
ความคืบหน้าโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป….
.
ยะซากุมุ้ลลอฮฺค็อยรอน ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้
.

จำนวนการดู 85 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง