ความพยายามนำสู่ความสำเร็จ…จาก รปภ.สู่วิศวกร ป.โท – White Channel

White Channel

ความพยายามนำสู่ความสำเร็จ…จาก รปภ.สู่วิศวกร ป.โท

WORLD : ความพยายามนำสู่ความสำเร็จ…จาก รปภ.สู่วิศวกร ป.โท
.
ธามิร บิน คามิส ชาวซาอุดิอาระเบียบรรลุความมุ่งมั่นและความฝันของเขา จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่ำเรียนจนจบเป็นวิศวกร ปริญญาโทด้านหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ
.
ปี 2015 เมื่อจบมัธยมปลาย คามิส มีความฝันที่จะเป็นวิศวกร แต่เขาขาดปัจจัยหลายด้านในการเรียนวิศวกร เขาเลือกเป็น รปภ.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บเงิน
.
ปี 2016 เขาสามารถสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยเจ้าชายมุฮัมหมัด บิน ฟาฮัดสำเร็จ แต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนยังสูงเขาเลือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
.
ในปี 2020 คามิส ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จากเจ้าชายมุฮัมหมัด บิน ฟาฮัด และได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2
.
ต่อมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมและแร่คิงฟาฮัด และได้รับทุนการศึกษา จบป.โทด้านหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะอิสระ
.
Saudiatv, alarabiya

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ