White Channel

ความยุติธรรมแบบตอลิบาน

WORLD : เกิดเหตุผู้ตรวจการของอัฟกานิสถาน ตบหน้าคนขับรถ เรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความดีห้ามปรามความชั่ว Sheikh Muhammad Khalid Hanafi จึงเรียกทั้ง 2 เข้าพบและให้คนขับรถตบหน้าผู้ตรวจการคืน แต่คนขับรถให้อภัย ท้ายที่สุดผู้ตรวจการถูกลงโทษปลดจากตำแหน่ง
.
25 พ.ค.66
Afghanurdu

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ