skip to Main Content

SOUTH : นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยความรู้สึกถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบีย ในอนาคตอาจจะส่งผลดีต่อพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
.
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65 บริเวณลานมัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาราเบียว่าเท่าทีได้รับความคิดเห็นของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่บอกว่าเกิดผลดีโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของความสัมพันธ์จะได้เท่าเทียมกันกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ 10 ประเทศ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเยือนซาอุดีอาระเบียไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้เข้าสู่ปกติก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วเราไปทำพิธีฮัจญ์ก็ดีและอุมเราห์ก็ดีก็จะได้รับความสะดวกและดูแลเท่าเทียบกัน
.
ประการที่2 ถ้าหากว่าความสัมพันธ์เข้าสู่ปกติแล้วคนซาอุดีอาระเบีย แล้วก็ภาคใต้ของเราจะไปมาหาสู่โดยตรงไม่ต้องผ่านประเทศที่สามแล้วจะไปซาอุดีอาระเบีย ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องบินก็ต้องแวะประเทศอื่นแต่เมื่อไหร่ความสัมพันธ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็สามารถที่จะมีเครื่องบินทางซาอุดีอาระเบียโดยตรงที่กรุงเทพ กรุงเทพไปที่ Jeddah ก็ดีขึ้นทุกอย่าง อำนวยความสะดวกในอนาคตโดยเฉพาะคนที่ไปทำฮัจญ์ไม่แน่เราอาจจะขอให้เจ้าหน้าที่ทางด้านของซาอุดีอาระเบียตรวจค้นเข้าเมืองมาตรวจสัมภาระ มาตรวจตรา หนังสือเดินทางตั้งแต่ประเทศไทยเลย นอกจากนั่นมีเรื่องเศรษฐกิจ อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง ก็จะได้เข้าประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะผลดีอย่างมากมายในอนาตคต่อไป
.
สวท.นราธิวาส
.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบีย ในอนาคตอาจจะส่งผลดีต่อพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ