skip to Main Content

WORLD : ความสุขทางจิตวิญญาณและความสุขที่ฉันรู้สึกในวันนี้ในการละหมาดอีดภายใต้การปกครองของเอมิเรตอิสลามที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตของฉัน
.
‎ฉันขอให้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพประทานความสุขนี้แก่คุณที่คำพูดไม่สามารถแสดงออกได้ อามีน
.
ความรู้สึกหนึ่งของผู้ร่วมละหมาดอีฎิลฟิตรฺ 1 พฤษภาคม 65 ในอัฟกานิสถาน ภายใต้การปกครองของตอลีบาน
afghan mola
.
#ขุนคมคำ

ความสุขทางจิตวิญญาณและความสุขที่ฉันรู้สึกในวันนี้ในการละหมาดอีดภายใต้การปกครองของเอมิเรตอิสลามที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตของฉัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ