skip to Main Content

คำว่าเศาะดะเกาะฮฺให้กับผู้ตายกับแทนผู้ตายความหมายเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเป็นพ่อแม่เรา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ