skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
คำว่าเศาะดะเกาะฮฺให้กับผู้ตายกับแทนผู้ตายความหมายเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเป็นพ่อแม่เรา

คำว่าเศาะดะเกาะฮฺให้กับผู้ตายกับแทนผู้ตายความหมายเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเป็นพ่อแม่เรา

Back To Top
×Close search
Search