คำว่าเศาะดะเกาะฮฺให้กับผู้ตายกับแทนผู้ตายความหมายเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเป็นพ่อแม่เรา

จำนวนการดู 46 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง