คำอวยพรวันอีดจากพระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แด่พี่น้องชาวไทยมุสลิม

NEWSCLIP : คำอวยพรวันอีดจากพระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แด่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
.
ที่มา สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี

ขุนคมคำ

จำนวนการดู 94 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง