White Channel

คำอวยพรวันอีดจากพระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แด่พี่น้องชาวไทยมุสลิม

NEWSCLIP : คำอวยพรวันอีดจากพระพยอม กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี แด่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
.
ที่มา สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ