skip to Main Content

คิงซาอุฯ สั่งเปิดพรมแดนทางบกชั่วคราวให้ผู้แสวงบุญกาตาร์ผ่านได้

กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล สะอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้แสวงบุญชาวกาตาร์เดินทางเข้าซาอุฯ ได้ผ่านพรมแดนทางบกโดยไม่ต้องตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งนี้มีขึ้นหลังการเดินทางเยือนของชัยคฺอับดุลลอฮฺ บิน อะลี บิน อับดุลลอฮฺ บิน ญัสสิม อาล ษานี ตัวแทนไกล่เกลี่ยจากกาตาร์

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน สัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุฯ ได้ให้การต้อนรับชัยคฺอับดุลลอฮฺที่พระราชวังอัสสลามในเมืองญิดดะฮฺเมื่อช่วงเย็นวันพุธ

ระหว่างการหารือชัยคฺอับดุลลอฮฺยืนยันว่าระหว่างราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์นั้นมีความผูกพันฉันพี่น้องที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีต ชัยคฺอับดุลอลฮฺได้เสนอให้มีการเปิดพรมแดนสัลวาที่เชื่อมระหว่างซาอุฯ – กาตาร์ เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวกาตาร์ผ่านเข้าราชอาณาจักรทางบกได้

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน สัลมาน ได้ขอบคุณชัยคฺอับดุลลอฮฺที่ยืนยันถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างซาอุฯ กับกาตาร์ในระดับรัฐ, ประชาชนและเชื้อพระวงศ์ของทั้งสองฝ่าย

กษัตริย์สัลมาน บิน อับดุลอะซีซ ยอมรับข้อเสนอเปิดด่านสัลวาเพื่อให้ผู้แสวงบุญกาตาร์ผ่านเข้ามาเพื่อประกอบพิธีหัจญ์ได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้พลเมืองกาตาร์ทั้งหมดเดินทางเข้าออกผ่านเส้นทางนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเป็นต่อผู้แสวงบุญ ตามคำแนะนำของชัยคฺอับดุลอฮฺ

นอกจากนี้กษัตริย์สัลมานยังสั่งให้จัดการขนส่งฟรีสำหรับผู้แสวงบุญกาตาร์ทั้งจากสนามบิน King Fahad International Airport ในดัมมัม และสนามบิน Al Ahsa International Airport ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อหัจญ์และอุมเราะฮฺในพระราชดำริ

ผู้ดูแลมัสญิดหะรอมทั้งสองยังสั่งให้ส่งเครื่องบินโดยสารจากซาอุฯ หลายลำไปยังกรุงโดฮาเพื่อลำเลียงผู้แสวงบุญกาตาร์มาสู่เมืองญิดดะฮฺโดยตรง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้จะจ่ายจากทรัพย์สินส่วนพระองค์

ที่มา : alarabiya

 

 

คิงซาอุฯ สั่งเปิดพรมแดนทางบกชั่วคราวให้ผู้แสวงบุญกาตาร์ผ่านได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ