skip to Main Content

SOUTH : คุณปู่ วัย 80 ปี ร่วมปั่นจักรยาน แม่สาย – เบตง ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ภานใน 22 วัน ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องและเจ้าหน้าทีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
วันที่ 22ธ.ค.64 นายสิงห์คำ สุดาจันทร์ ประธานชมรมจักรยานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และนายรัฐวุฒิ พุทธา ผู้นำทริปนายช่างพาทัวร์ ได้นำเพื่อนๆ นักปั่นจักรยาน จำนวน 28 คัน ทยอยปั่นจักรยานเข้าสู่ อ.เบตง จ.ยะลา หลังจากออกตัวในการปั่นจักรยานที่หน้าด่านพรมแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา และมุ่งหน้ามายังปลายทางที่ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันนี้(22ธ.ค.) ผ่านพื้นที่ 25 จังหวัด ระยะทางประมาณ 2,674 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 22 วัน โดยมี นายจรัญ จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ชมรมจักรยานอำเภอเบตง ให้การต้อนรับ
นายสิงห์คำ สุดาจันทร์ ประธานชมรมจักรยานอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่า การปั่นจักรยาน แม่สาย – เบตง ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยานแล้ว ยังเป็นการเดินทางมาเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้อง และเจ้าหน้าที รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังจากที่มีการเปิดเมืองเบตง โดยถ่ายทอดเรื่องราวตลอดการเดินทาง ผ่านช่อง YouTube นายช่าง พาทัวร์ ไปยังคนไทยในภูมิภาคอื่น และคนทั่วโลกให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อพลังความสามัคคี ความห่วงใย น้ำใจ และความปรารถนาดีต่อกัน โดยขณะที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดยะลา รู้สึกมีความกังวล แต่พอมาถึงเขต อ.บันนังสตา ก็รู้สึกอุ่นใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส ดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดตรวจต่างๆ ตลอดระยะทาง
นายสนิท เรืองศรี คุณปู่ วัย 80 ปี นักปั่นจักรยานที่ร่วมทริปในครั้งนี้ เล่าว่า ตนเป็นคนไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ก่อนที่ตนจะร่วมเดินทางในครั้งนี้ ตนได้เลือกจักรยานให้เหมาะสมกับระยะทาง พร้อมทั้งเช็คความพร้อมของจักรยาน ทั้งระบบเบรก ยาง แฮนด์จับ อานนั่งปรับให้ช่วงจังหวะปั่นสบาย และเตรียมเครื่องป้องกันอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการขี่ และที่สำคัญคือ ประเมินความพร้อมของร่างกาย เมื่อรถพร้อมคนก็ต้องพร้อม ตนได้ออกกำลังกายสม่ําเสมอ ทั้งวิ่ง เดิน และปั่นจักรยานระยะทางสั้นๆ ใกล้บ้าน ก่อนที่ปั่นจักรยานทางไกล แม่สาย-เบตง กว่า 2,000 กิโลเมตร ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิติของคน อายุ 80 ปี ขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจในการเดินทางครั้งนี้

คุณปู่ วัย 80 ปี ร่วมปั่นจักรยาน แม่สาย – เบตง ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ