คุณยายไม่อยากไปตวงข้าวสารที่มัสยิดแต่อยากตวงข้าวสารให้กับคนรับเองต้องทำอย่างไร

Loading