White Channel

คูเวตเนรเทศชาวต่างชาติ 11,000 ราย ละเมิดกฎหมายถิ่นที่อยู่

เกิดอะไรในโลก : คูเวตเนรเทศชาวต่างชาติ 11,000 ราย ละเมิดกฎหมายถิ่นที่อยู่

กระทรวงมหาดไทยคูเวตประกาศเนรเทศผู้ละเมิดกฎหมายถิ่นที่อยู่ 11,000 คน จากหลายเชื้อชาติ ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2023 ด้านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอัลรอย (Al Rai)อ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงยืนยันว่า การเนรเทศผู้ฝ่าฝืนอยู่ภายใต้กรอบของการควบคุมข้อมูลประชากร และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายถิ่นที่อยู่และการจ้างงาน

การเนรเทศมีจุดประสงค์เพื่อการป้องกันให้เข็มงวดขึ้นในเขตปกครองทั้งหมดของประเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบและควบคุมผู้ละเมิดถิ่นที่อยู่ทั้งหมด แหล่งข่าวเน้นย้ำว่า กระทรวงยังคงติดตามผู้ฝ่าฝืน, ป้องกันไม่ให้แรงงานผิดกฎหมายทำงาน และสืบสวนหาที่อยู่ของผู้ฝ่าฝืน ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021รัฐบาลคูเวตได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา กลไกในการจัดการกับความไม่สมดุลของข้อมูลประชากร โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุความสมดุลของพลเมืองร้อยละ 70 และชาวต่างชาติร้อยละ 30

อย่างไรก็ตามคูเวตเป็นหนึ่งในประเทศอาหรับที่ดึงดูดแรงงานต่างชาติมากที่สุด โดยประชากรทั้งหมดมีมากกว่า4ล้านคน ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติชายและหญิงมากกว่า3ล้านคน ขณะที่จำนวนพลเมืองคือ 1.3 ล้านคน

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ