skip to Main Content
UPDATE : คูเวตเสนอเพิ่มค่าปรับ-โทษจำคุก เหตุละเมิดกฎหมายจราจร
.
รัฐบาลของคูเวตได้เสนอบทลงโทษและค่าปรับ สำหรับการละเมิดกฎจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกส่งไปยังรัฐสภาเพื่อตรวจสอบ และจะอนุญาตให้มีการขึ้นราคาค่าปรับ เป็นระหว่าง 200-500 ดีนาร์ (ประมาน 20,484-51,210 บาท) สำหรับความผิดด้านการจราจร เช่น การขับรถโดยประมาท วิ่งฝ่าไฟแดง ขับรถเร็ว หรือขับรถโดยไม่มีป้ายทะเบียน และยังมีการเสนอโทษจำคุก 3เดือน
.
นอกจากนี้ยังมีการเสนอโทษปรับระหว่าง 100-200 ดินาร์ (ประมาน 10,242-20,484 บาท) และโทษจำคุก 2 เดือน สำหรับผู้ขับขี่ที่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี นั่งที่เบาะหน้า ผู้ขับขี่ที่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รถของตน โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่, ทำให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร, ขับรถโดยใช้เบรกที่มีข้อบกพร่อง หรือไม่อยู่ในช่องจราจรที่ถูกต้อง
.
รวมทั้งมีการเสนอโทษจำคุก 1 เดือน และปรับ 50-100 ดีนาร์ (ประมาน 5,121-10,242 บาท)สำหรับผู้ที่หยุดยานพาหนะบนทางหลวง ขับรถหรือจอดบนทางเท้า ใช้ไฟสูง ใช้ลำโพงเสียงดัง และการละเมิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยรัฐสภา ซึ่งมีกำหนดจะตัดสินใจภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

คูเวตเสนอเพิ่มค่าปรับ-โทษจำคุก เหตุละเมิดกฎหมายจราจร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ