White Channel

งานในกาตาร์ราว 52% เสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ

เกิดอะไรในโลก : งานในกาตาร์ราว 52% เสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ

World Economic Forum องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ รายงานว่างานในกาตาร์ราว 52 เปอร์เซ็นต์เสี่ยงต่อการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลจากFuture of Jobs ประจำปี 2023ระบุว่า การผลักดันกระบวนการทำงานสู่ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น จะทำให้พนักงานที่มีตำแหน่งงานด้านการป้อนข้อมูล, การเก็บเงิน, การขายตั๋ว และการธนาคารเป็นหนึ่งในงานที่ลดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก

รายงานระบุว่า “บทบาทที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยคาดว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนตำแหน่งงาน 1 พันล้านตำแหน่งภายในปี 2030” รวมทั้งคาดว่า46% ของกิจกรรมการทำงานในบาห์เรน และซาอุดิอาระเบีย จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ รายงานของFuture of Jobsมาจากการสำรวจบริษัท 803 แห่ง ที่มีพนักงานมากกว่า 11.3 ล้านคน ใน 27 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 45 เขตเศรษฐกิจจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ