จบโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นหมอได้ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

WORLD : จบโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นหมอได้
.
20 กันยายน 65 ท่ามกลางการวิจารณ์เชิงลบ ทั้งภาครัฐและสื่อหลัก ต่อโรงเรียนสอนศาสนาในอินเดีย กลุ่มนักศึกษาแพทย์มุสลิม รวมตัวกันแถลงข่าว เพื่อให้สังคมเห็นว่า โรงเรียนสอนศาสนาสอนอะไรพวกเขา และมิใช่ว่า เรียนในโรงเรียนด้านศาสนาแต่จะไปเป็นหมอไม่ได้
.
หนึ่งในแพทย์ที่ร่วมงาน Mohammad Ali Iqbal กล่าวว่า เขาอาศัยอยู่ในบังกาลอร์ จบด้านศาสนาเป็นฮาฟิซกุรอาน (ท่องจำกุรอาน) ที่โรงเรียนสอนเรื่องการดำเนินชีวิต ปลูกฝังความดีงามต่างๆ ซึ่งทำให้เขาตั้งใจเรียนหมอเพื่อจบมาช่วยคนยากจน
.
ทั้งนี้ฝ่ายขาวฮินดูพยายาม ใส่ร้ายภาพลักษณ์ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเชิงลบว่าเป็นที่หลบซ่อนของผู้ก่อการร้าย โดยในรัฐอุตรประเทศ มุขมนตรีของรัฐได้ร้องขอให้ศาลตั้งทีมสอบสวนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
.
ขณะที่องค์กรมุสลิมยินดีให้ความร่วมมือภาครัฐเพื่อพิสูจน์ตนเองว่า โรงเรียนสอนศาสนาโปร่งใสและเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของอินเดีย
.
Millat times
.
#ขุนคมคำ

จบโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นหมอได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ