skip to Main Content

WORLD :: จอร์แดนประณามอิสราเอล ขัดขวางการซ่อมแซมโดมออฟเดอะร็อค

ทางการจอร์แดนออกแถลงการณ์ประณามอิสราเอล จากการขัดขวางการซ่อมแซมโดมออฟเดอะร็อค บริเวณมัสยิด อัล-อักซอ ในนครเยรูซาเล็มตะวันออก หลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตำรวจอิสราเอลได้เข้าบุกเข้าไปบริเวณพื้นที่มัสยิด และขัดขวางไม่ให้คนงานจากเยรูซาเล็มอิสลามิกวากัฟ (Jerusalem Islamic Waqf) ทำงานซ่อมแซมมัสยิด

กระทรวงต่างประเทศจอร์แดน แถลงปฏิเสธการกระทำของอิสราเอลโดยกล่าวว่า เยรูซาเล็มอิสลามิกวากัฟ เป็นหน่วยงานเดียว ที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่แห่งนี้ โดยเป็นองค์กรที่ดำเนินการในจอร์แดน มีหน้าที่ดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ในนครเยรูซาเล็ม

ทั้งนี้อิสราเอลยึดครองเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอ ในช่วงสงครามอาหรับ – อิสราเอล ในปี 1967 หลังจากนั้นก็ได้ผนวกเมืองทั้งเมืองในปี 1980 โดยไม่เคยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

จอร์แดนประณามอิสราเอล ขัดขวางการซ่อมแซมโดมออฟเดอะร็อค

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ