White Channel

จอร์แดนออกหนังสือเดินทาง 72,000 เล่มให้ชาวเยรูซาเลม

เกิดอะไรในโลก : จอร์แดนออกหนังสือเดินทาง 72,000 เล่มให้ชาวเยรูซาเลม

ตอล๊าล อัล-ฟาเยซ รักษาการอธิบดีกรมสถานะพลเมืองและหนังสือเดินทางของจอร์แดน กล่าวว่า จอร์แดนได้ออกหนังสือเดินทาง 72,000 เล่มแก่ชาวเยรูซาเลม ผ่านทางศาลชารีอะห์ในอัล-กุดส์ อัล-ชารีฟ นับตั้งแต่เปิดบริการในปี 2019” โดยแนบเอกสารประจำตัวที่จำเป็นทั้งหมดมาด้วย ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ที่ปฏิบัติตามในแผนกสถานะพลเมืองและหนังสือเดินทาง”

เขาชี้ว่า “การมอบอำนาจของศาลชารีอะห์ในนครเยรูซาเล็ม ให้ยอมรับคำขอต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับชาวเยรูซาเลม ทำให้ชาวเยรูซาเลมสามารถต่ออายุหนังสือเดินทางของตนได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความความมั่นคงในที่ดินของตน และเพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของชาวอาหรับในเมืองนี้”

ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนประกาศว่า ขณะนี้ได้เปิดรับคำขอให้ออกหนังสือเดินทางให้กับชาวเยรูซาเลมเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องระบุอายุของผู้ที่ยื่นคำขอ และอนุญาตให้พลเมืองชาวจอร์แดนที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน และสมรสกับพลเมืองชาวเยรูซาเลมที่ถืออัตลักษณ์ชาวเยรูซาเลมเพื่อยื่นคำขอได้”

MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ