skip to Main Content
UPDATE : จอร์แดนเกณฑ์ทหารอายุ 25-29 ปี แก้ปัญหาว่างงาน
.
จอร์แดนจะเริ่มเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 29 ปีเป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม ในการจัดการกับวิกฤตการว่างงานของประเทศ หลัง อุมัร อัรร็อซซาซ นายกรัฐมนตรีจอร์แดน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐบาลและกองทัพ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และหัวหน้ากองกำลังร่วมของกองทัพจอร์แดนเข้าร่วมด้วย
.
ภายใต้เงื่อนไขบันทึกความเข้าใจ ผู้ชายจะเข้ารับการฝึกทางทหาร 3 เดือน และทหารเกณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการฝึกฝนทักษะ ก่อนจะทำงานกับภาคเอกชน ตลอด 9 เดือนที่เหลือของการรับราชการ โดยกองทัพจะจ่ายเงินให้ 100 ดินาร์ (141 ดอลลาร์) ต่อเดือน และจะเพิ่มสูงสุดเท่าค่าจ้างขั้นต่ำ 220 ดินาร์ เมื่อเข้าไปทำบริษัทเอกชน
.
พวกเขาจะได้รับการลงทะเบียนในโปรแกรมประกันสังคม และผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพครอบครัว ก็จะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเกณฑ์ทหาร ซึ่งในระหว่างการฝึกและรับราชการทหารเกณฑ์ จะถูกห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีสมาธิกับการฝึก แต่จะได้รับอนุญาตให้หยุดพักผ่อนในช่วงสิ้นเดือน

จอร์แดนเกณฑ์ทหารอายุ 25-29 ปี แก้ปัญหาว่างงาน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ