จะจ่ายซะกาตแต่มีหนี้ต้องจ่ายทุกเดือนต้องหักหนี้ก่อนจ่ายซะกาตหรือจ่ายซะกาตก่อน ศาฮัร

Loading