skip to Main Content

POLITICS : จะนะรักษ์ถิ่น ขอให้”นิพนธ์ บุญญามณี”รมช.มหาดไทย ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรี
.
วันที่ 9 ธันวาคม 64 เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกว่า 70 คน เดินทางมาที่หน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อเรียกร้องให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากให้การสนับสนุนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา โดยทางเครือข่ายฯ ได้ร่างหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมาให้กับให้นายนิพนธ์ด้วย
.
โดยใจความหนังสือ ระบุว่า…
.
ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีใต้แต่งตั้งกระผม นายนิพนธ์ บุญญามณี ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระผมได้ทำหน้าที่ด้วยการยึดหลักของตนเองตลอดมา และการยึดหลักของตัวเองนั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมายโดยเฉพาะกรณีการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
.
กระผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับกรมที่ดิน ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปรากฎหลักฐานชัดเจนว่ามีคนในครอบครัวและญาติของกระผมเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดหาที่ดินก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม แม้ว่ากระผมจะได้ชี้แจงไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ว่าสังคมเหมือนไม่เชื่อถือคำชี้แจงของกระผม ซึ่งกระผมไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมไม่เชื่อถือ
.
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการผลักดันเปลี่ยนผังเมืองโดยกรมโยธาธิการเพื่อให้ที่ดินที่บริษัทTPIPPและคนในครอบครัวของกระผมจัดหาเปลี่ยนจากสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นสีม่วงเพื่อให้เกิดการสร้างนิคมอุตสาหกรรม รองรับการสร้างกำไรของบริษัท ซึ่งกระผมเห็นว่าสังคมได้รู้ทันแล้วว่า เกิดการรวมหัวกันของอำนาจรัฐเพื่อให้บริษัทเอกชนเพียงสองบริษัทนำที่ดินของประชาชนเกือบสองหมื่นไร่ไปทำกำไร เมื่อสังคมรู้ทันแล้วกระผมก็มิอาจแบกหน้าทำหน้าที่ต่อไปได้
.
อีกประการหนึ่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้มีการสลายการชุมนุมของพี่น้องจะนะหน้าทำเนียบรัฐบาล แม้ว่าข้าพเจ้าจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมให้ได้ เพื่อให้ที่ดินที่พวกพ้องข้าพเจ้าซื้อไว้นั้นขายต่อทำกำไรได้ แต่สังคมก็รู้ทันอีกแล้ว
.
ข้าพเจ้าเห็นว่าพฤติกรรมของข้าพเจ้าสังคมไม่เชื่อถือแล้ว และคงมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้แน่นอน เพื่อรักษาตำแหน่ง ส.ส.ของข้าพเจ้าและเพื่อนพ้อง ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแบกหน้าเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้
ขอแสดงความนับถือ
รอลงชื่อ……..
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
.
สำหรับบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตัวแทนเครือข่ายสลับกันปราศรัยด้านหน้ากระทรวง โดยรับไม่ได้กับเหตุการณ์การสลายชุมนุมของรัฐบาลเมื่อคืนวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา หลายคนต้องมีคดีติดตัว พร้อมทั้งต่อว่านายนิพนธ์ที่ทุบหม้อข้าวตัวเอง ทุบหม้อข้าวพี่น้องชาว อ.จะนะ จากนั้นตัวแทนได้อ่านหนังสือลาออกจากตำแหน่งที่ทางเครือข่ายฯ ได้ร่างขึ้นมาให้นายนิพนธ์ โดยมีตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมเดินทางมารับหนังสือดังกล่าว
.

จะนะรักษ์ถิ่น ขอให้”นิพนธ์ บุญญามณี”รมช.มหาดไทย ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ