skip to Main Content

SOCIAL : “จะนะ “เก็บของขนเสบียง เตรียมตัวบุกทำเนียบอีกรอบ
.
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 หน้าองค์การสหประชาชาติ(UN)กรุงเทพมหานคร เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเก็บของขนเสบียงขึ้นรถเตรียมปักหลักประตูหนึ่งทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงสัญญานิคมอุตสาหกรรมจะนะ จากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
.
ขอบคุณ
#สื่อเถื่อนข่าว #Savechana
.

“จะนะ “เก็บของขนเสบียง เตรียมตัวบุกทำเนียบอีกรอบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ