จะละหมาดตินบ่ายละหมาดก่อนออกจากบ้านจะละหมาดรวมได้ไหมหรือละหมาดย่อได้เลย

Loading