skip to Main Content

SOUTH : จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พี่น้องชาวไทยมุสลิมเฉลิมฉลองวันฮารีรายอกันอย่างคึกคัก หลายครอบครัวร่วมกันแต่งกายอย่างสวยงามมาละหมาดร่วมกัน หลังจากที่ถือศีลอดมาตลอด 1 เดือนเต็ม ในเดือนเราะมะฎอนที่ผ่านมา
.
บรรยากาศที่ มัสยิดรายอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมละหมาดและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว ฟังการบรรยายธรรมเรื่องการทำความดีเพื่อให้สังคมสันติสุข และมีการสลามจับมือและสวมกอด ขออภัยซึ่งกันและกัน ในข้อผิดพลาด มีสีสันจากความน่ารักของครอบครัวหนึ่งได้พาลูกสาวทั้งหมด 5 คนแต่งกายชุดรายอเหมือนๆกันมาร่วมละหมาด ทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมาต่างชมความน่ารักของเด็ก ๆ แต่ละคนเกิดมาห่างกันเพียง 1-2 ปี เป็นหญิงทั้งหมด 5 คน
.
ขณะที่ มัสยิดอัน-นูรปากีสตาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีทั้งชาวไทยมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน และชาวไทยมุสลิมภายในเขตเทศบาลนครยะลา รวมทั้งผู้คนต่างถิ่นได้ร่วมกันประกอบพิธีละหมาดฮารีรอยอท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเปี่ยมสุข และรอยยิ้มของผู้คนทุกเพศทุกวัยที่ออกมาละหมาด โดยหลังละหมาดมีการฟังคุตบะห์ และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
.
ส่วนที่ มัสยิดบ้านบูเกะตาโมง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ชาวไทยมุสลิมทุกเพศทุกวัย ต่างสวมใส่เสื้อโต๊ปชุดใหม่ เดินทางไปร่วมละหมาดวันฮารีรายอปอซอ บรรยากาศที่มัสยิดในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ว่างเว้นการละหมาดอีดที่มัสยิดมาร่วม 2 ปี
.
ch7

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พี่น้องชาวไทยมุสลิมเฉลิมฉลองวันฮารีรายอกันอย่างคึกคัก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ