จัดอย่างยิ่งใหญ่เชิญร่วมงาน สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย – White Channel

White Channel

จัดอย่างยิ่งใหญ่เชิญร่วมงาน สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย

SOCIAL : จัดอย่างยิ่งใหญ่เชิญร่วมงาน สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย
.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย” โดยมีนายไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
.
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวิโรจน์ น้ำหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวลำเพย พุกเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสาวแก้วจรรยา คงนุ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางวรรณศิริ ลิปิสุนทร ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม
.
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาลของจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานของความเชื่อ วัฒนธรรม ที่แตกต่างในสังคม เพิ่มโอกาสในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และเพิ่มความเข้าใจในมิติของฮาลาลในด้านต่างๆ สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความตระหนักต่อผู้บริโภค ในการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพอนามัยผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการสร้างรายได้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ
.
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงาน “สมุทรปราการ ประตูสู่ฮาลาลไทย” ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล จำนวนมาก
.
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ขอบคุณ ภาพเพิ่มเติม 151 yamaah คนสองโลก
https://www.facebook.com/groups/2667017936909200/permalink/3462763240667995/

MOI

กระทรวงมหาดไทย

SDGsTH

บำบัดทุกข์บำรุงสุข

cdd

changeforgood

กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ