จับตาฮินดูจะเปลี่ยนทัชมาฮาลกลายเป็นวัด เหมือนที่เคยทำกับศาสนสถานอิสลามอื่นๆหรือไม่ – White Channel

White Channel

จับตาฮินดูจะเปลี่ยนทัชมาฮาลกลายเป็นวัด เหมือนที่เคยทำกับศาสนสถานอิสลามอื่นๆหรือไม่

WORLD : จับตาฮินดูจะเปลี่ยนทัชมาฮาลกลายเป็นวัด เหมือนที่เคยทำกับศาสนสถานอิสลามอื่นๆหรือไม่
.
ชาวมุสลิมในอินเดียดูเหมือนจะหยุดพักไม่ได้ ทุกสัปดาห์จะมีการโจมตีครั้งใหม่ต่อศรัทธา วัฒนธรรม มรดก ทรัพย์สินของพวกเขา และแม้กระทั่งตัวของพวกเขาเอง
.
สงครามวัฒนธรรม ที่กำลังขยายตัว กับชาวมุสลิม รวมถึงการโจมตีหลายประเด็นที่ซับซ้อนต่อมรดกอิสลามของอินเดีย กลุ่มฝ่ายขวาในศาสนาฮินดู กำลังเรียกร้องให้ เปลี่ยนชื่อQutub Minar (กุตบ์มีนาร์ คือ หออาซาน ที่ตั้งอยู่ในหมู่โบราณสถานกุตุบ แหล่งมรดกโลกของยูเนสโก) เป็น Vishnu Stambh (เสาพระวิษณุ) มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดให้ทัชมาฮาลเป็นวัดฮินดูและ เปลี่ยนชื่อเป็นเตโจ มหาลายาซึ่งขณะนี้กำลังถูกติดตามอย่างจริงจังมากขึ้น
.
แผนการที่แยบยลที่นำไปสู่การรื้อถอนมัสยิด Babri และเริ่มสร้างวัด Ram ในสถานที่นั้นอีกครั้ง เป้าหมายในครั้งนี้คือ มัสยิด Gyanvapi ในเมืองพาราณสี และ Shahi Eidgah (สถานที่สักการะของราชวงศ์) ในเมือง Mathura
.
กลยุทธ์ในการลบล้างอิสลามจากอดีตมีองค์ประกอบสองประการ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถสรุปได้ว่าเป็นการทำลายล้างทางอารยธรรม กลวิธีแรกนั้นเรียบง่าย ทำลายสัญลักษณ์ของอิสลามในอดีตและแทนที่ด้วยอนุสาวรีย์ฮินดูหรือเพียงแค่เปลี่ยนชื่อ การ ทำลายมัสยิด Babri และการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างวัดรามเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งที่สุดของกลยุทธ์แรก
.
บทความ โดย (ดร. Muqtedar Khan เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์และเป็นผู้ดำเนินรายการKhanversations บน YouTube เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ อิสลามและธรรมาภิบาล: ปรัชญาการเมืองของอิห์ซาน (Palgrave Macmillan, 2019) ที่ได้รับรางวัล เขาทวีต @ มุกเตดาร์ข่าน) จาก hindutvawatch
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ