จิตอาสาคือเบื้องหลังประสบความสำเร็จฮัจญฺ – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

WORLD : กระทรวงทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบีย ได้เปิดเผยตัวเลขอาสาสมัครในช่วงเทศกาลฮัจญ์ 1443 AH เพื่อให้บริการผู้แสวงบุญและช่วยให้พวกเขาทำความเคารพต่อพระเจ้า(อิบาดะห์)ได้อย่างง่ายดายและราบรื่น และ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของราชอาณาจักร 2030
.
โดยมี จำนวนอาสาสมัครมีถึง 100,570 คน
.
alriyadh
.
#ขุนคมคำ

จิตอาสาคือเบื้องหลังประสบความสำเร็จฮัจญฺ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ